homeWszelkie działania związane z przebiegiem imprezy muszą być podporządkowane decyzjom instruktorów prowadzących grę. Wszelkie odstępstwa od zasad zawartych w regulaminie mogą się wiązać z przerwaniem rozgrywki i wykluczeniem z dalszego udziału w zabawie. Prosimy zapoznać się z treścią regulaminu oraz oświadczenia. Pracownicy naszej firmy nie będą narzucać systemu prowadzenia danej gry. Jako obserwatorzy służą radą oraz doświadczeniem. Na życzenie mogą pełnić rolę bezstronnych sędziów rozstrzygających ewentualne spory. Szczegółowe zasady danego scenariusza ustalane są tuż przed jego rozpoczęciem. Przed rozpoczęciem pierwszej gry przeprowadzone zostaje szkolenie dotyczące bezpieczeństwa oraz zasad posługiwania się sprzętem paintballowym. Nie stosujemy sztywnych granic wieku, jednakże osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekunów na udział w zabawie.Regulamin


  1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

  2. Do gry może służyć tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.

  3. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.

  4. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

  5. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie trafienia kulą paintballową, która pozostawiła widoczny ślad farby lub własnej deklaracji o wyłączeniu z gry.

  6. Gracz wyeliminowany z rozgrywki, nie zdejmując maski z twarzy, sygnalizuje trafienie podnosząc wolną rękę wyprostowaną do góry lub unosi marker na ramię. W ten sposób, możliwie najkrótszą drogą, opuszcza pole gry. Stosując się do zasad fair-play, zabronione mu jest odzywać się w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im wskazówki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.

  7. Gracz, który raz zadeklaruje trafienie, nawet jeśli się pomyli, nie powraca już do rozgrywki.

  8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole. Dopuszcza się obecność biernych obserwatorów posiadających odpowiednie zabezpieczenie twarzy przed trafieniem.

  9. Gracz nie może uczestniczyć w rozgrywkach bez zapoznania się z instruktarzem dotyczącym panujących zasad bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu), funkcjonowania sprzętu oraz bez podpisania oświadczenia.